Reklama

Financování

Finanční leasing

Finanční leasing je moderní formou realizace podnikatelských záměrů. Hlavními výhodami finančního leasingu jsou jednoduchost a rychlost přípravy smlouvy a daňová úspora díky rychlejšímu odpisu autobusu. V ceně leasingu je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojištění, které uzavíráme s několika tradičními pojišťovnami, a zahrnuje i asistenční službu po celé Evropě.

Délka leasingu a výše akontace (první splátky) je posuzována v závislosti na konkrétním leasingovém případu. Délka trvání leasingu je 3 až 6 let.

Individuální průběh splácení dle požadavku klienta umožňujeme sestavení individuálního splátkového kalendáře, který bude plně respektovat platební možnosti klienta, např. nerovnoměrnou výši tržeb v průběhu kalendářního roku, či uvažovaný tok finančních prostředků. Nepravidelné splátky - klient splácí pouze v těch měsících, kdy má příjem. Podle jeho možností se stanoví individuální splátkový kalendář.

Zkrácený průběh splácení dává nájemci možnost uhradit převážnou část nájemného v režimu měsíčních nebo čtvrtletních splátek během doby kratší, než je minimální délka trvání nájemního vztahu stanovená zákonnou úpravou pro předmět leasingu v příslušné odpisové skupině. Poznámka: smlouva je min. na tři roky, ale splácíte méně než 36 měsíců (např. 2 roky - poslední rok se platí jenom pojištění - POV).

Swiss Replica Watches

Zpětný leasing

Vlastníte-li autobus nebo jste provozovatelem autobusu na který končí finanční leasing a potřebujete nutně finanční prostředky na hrazení provozních nákladů, nebo nákup či složení akontace na další autobus, nabízíme Vám zpětný leasing. Váš autobus za dohodnutou cenu odkoupíme a následně Vám jej pronajmeme formou finančního leasingu. Peníze za Váš vůz získáte ihned po uzavření kupní smlouvy. Jedná se o moderní způsob zajištění financování a který umožní další rozvoj Vaší firmy.

Úvěr

Zprostředkujeme Vám úvěrové financování jak pro fyzické tak právnické osoby. Sami si zvolíte výši zálohy a dobu splácení, přičemž se stáváte ihned majitelem vozu. Financování formou úvěru je ideální v případech, kdy pořizujete vozidlo s podporou dotačních programů, kde čerpání prostředků je vázáno na vlastnictví předmětu. Úvěr Vám dále umožňuje optimalizovat daňové náklady, zejména při nákupu vozidla ke konci účetního roku a jednorázový odpočet celého DPH z kupní ceny na počátku splácení.

Splátkový prodej

Splátkový prodej je další formou financování. Poskytujeme splátkový prodej v délce trvání až 5-ti let. Výhodou této formy financování je okamžité vrácení DPH a možnost uplatnit do nákladů v 1. roce až 25% původní ceny.