Reklama

Financovanie

Finančný leasing

Finančný leasing je modernou formou realizácie podnikateľských zámerov. Hlavnými výhodami finančného leasingu sú jednoduchosť a rýchlosť prípravy zmluvy a daňová úspora vďaka rýchlejšiemu odpisu autobusu. V cene leasingu je zahrnuté povinné ručenie a havarijné poistenie, ktoré uzatvárame s niekoľkými tradičnými poisťovňami, a zahrňuje aj asistenčnú službu po celej Európe.

Dĺžka leasingu a výška akontácie (prvej splátky) je posudzovaná v závislosti na konkrétnom leasingovom prípade. Dĺžka trvania leasingu je 3 až 6 rokov.

Individuálny priebeh splácania - podľa požiadavky klienta umožňujeme zostavenie individuálneho splátkového kalendára, ktorý bude plne rešpektovať platobné možnosti klienta, napr. nerovnomernú výšku tržieb v priebehu kalendárneho roku, či uvažovaný tok finančných prostriedkov. Nepravidelné splátky - klient spláca iba v tých mesiacoch, kedy má príjem. Podľa jeho možností sa stanoví individuálny splátkový kalendár.

Skrátený priebeh splácania dáva nájomcovi možnosť uhradiť prevažnú časť nájomného v režime mesačných alebo štvrťročných splátok behom doby kratšej než je minimálna dĺžka trvania nájomného vzťahu stanovená zákonnou úpravou pre predmet leasingu v príslušnej odpisovej skupine. Poznámka: zmluva je min. na tri roky, ale splácate menej než 36 mesiacov (napr. 2 roky - posledný rok sa platí len poistenie - POV).

Audemars Piguet Replica Watches

Spätný Leasing

Ak vlastníte autobus alebo ste prevádzkovateľom autobusu, na ktorý končí finančný leasing a potrebujete nutne finančné prostriedky na hradenie prevádzkových nákladov alebo nákup či zloženie akontácie na ďalší autobus, ponúkame Vám spätný leasing. Váš autobus za dohodnutú cenu odkúpime a následne Vám ho prenajmeme formou finančného laesingu. Peniaze za Vaše vozidlo získate ihneď po uzavretí kupnej zmluvy. Jedná sa o moderný spôsob zaistenia financovania, ktorý umožní ďalší rozvoj Vašej firmy.

Úver

Sprostredkujeme Vám úverové financovanie ako pre fyzické aj právnické osoby. Sami si zvolíte výšku zálohy a dobu splácania, pričom sa stávate ihneď majiteľom vozidla. Financovanie formou úveru je ideálne v prípadoch, kedy si obstarávate vozidlo s podporou dotačných programov, kde čerpanie prostriedkov je viazané na vlastníctvo predmetu. Úver Vám ďalej umožňuje optimalizovať daňové náklady, najmä pri nákupe vozidla ku koncu účtovného roku a jednorázový odpočet celého DPH z kúpnej ceny na začiatku splácania.

Predaj na splátky

Predaj na splátky je ďalšou formou financovania. Poskytujeme predaj na splátky v dĺžke trvania až 5 rokov. Výhodou tejto formy financovania je okamžité vrátenie DPH a možnosť uplatniť do nákladov v 1. roku až 25% pôvodnej ceny.